Vízminőség ellenőrzés

MinőségvizsgálatA vízellátás egyik alapvető feltétele a szolgáltatott ivóvíz minőségének rendszeres ellenőrzése, a termelő kutaktól a vízműtelepeken folyó kezelésen át egészen a fogyasztói csapig. A minőségellenőrzés gyakoriságát, spektrumát jogszabályok, valamint az európai és magyar szabványok írják elő. Ennek megfelelően a Társaság akkreditált Minőségvizsgáló Laboratóriuma rendszeres időközönként, valamint szúrópróba szerűen végez vízminőség ellenőrzést az ivóvíz hálózat számos mintavételi pontjáról vett mintákból.

Laboratóriumunkban a legkorszerűbb berendezések segítségével történik az

  • ivóvíz és felszín alatti víz, fizikai, kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai,
  • fürdővíz, fizikai, kémiai és mikrobiológiai,
  • felszíni víz fizikai, kémiai és mikrobiológiai,
  • szennyvíz fizikai, kémiai és mikrobiológiai,
  • szennyvíziszap fizikai, kémiai és mikrobiológiai,
  • talajok fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálata.

A Laboratórium nem csak a PANNON-VÍZ Zrt. szolgáltatásainak minőségellenőrzése céljából, hanem külső megrendelésre is végez vizsgálatokat, melyekről bővebben a Minőségvizsgáló Laboratórium oldalán tájékozódhat.

PANNON-VÍZ Zrt. által szolgáltatott ivóvíz minősége:

  • Vízminőségi adatok (letölthető táblázat) >>
  • Információk a víz keménységéről >>

Magyarországon hatályos vízminőségi előírások jogszabályi háttere:

  • 5/2023 (I.12) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről >>
  • 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról >>

 

Pályázat