Kapcsolat

Hivatalos név (teljes név): PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 9025 Győr, Imaház utca 1.
Postacím: 9002 Győr 2, Pf.: 217
Központi telefonszám: (96) 522-600
Központi faxszám: (96) 310-833
Központi elektronikus levélcím: iktato@pannon-viz.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Részletes elérhetőségi információk az Ügyfélszolgálati irodák oldalon találhatók
 Közterületi hibák bejelentésére ingyenesen hívható zöld szám:   06 80 20 40 86
A honlap URL-je: https://www.pannon-viz.hu/
Pályázat