ISO Integrált Irányítási Rendszer

A gazdasági környezetben bekövetkezet változások hatására, társaságunk 2001. évben - az ISO minősítés megszerzésére érdekében - elvégezte a folyamatainak rendszerezését és szabályozását. A rendszer a belső működési folyamatok rendezettségének, hatékonyságának, megbízhatóságának folyamatos javításán keresztül a tulajdonosok és az ügyfelek elégedettséget célozta meg.

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer 2002-től került bevezetésre. A tanúsítás ivóvíz- és iparivíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás tevékenységekre szól. A minőségirányítási rendszer követelményeit az ISO 9001 szabvány határozza meg, melyet a társaság tevékenysége során magára nézve kötelező érvényűnek tekint.

A környezetvédelmi problémák felerősödése kiváltotta a jogszabályi követelmények megszigorodását. Különösen igaz ez a PANNON-VÍZ Zrt.-re, amelynek tevékenysége szoros kölcsönhatásban van a természeti környezettel. A szolgáltatott víz minőségét érzékenyen befolyásolja a természetben előforduló ivóvízbázis minősége, lényeges a kibocsátott szennyvíz tisztaságának környezetre gyakorolt hatása. Ezért társaságunk, hogy az elvárásoknak eleget tegyen, és környezetkímélő működést folytasson, 2004-ben bevezette a Környezetközpontú Irányítási Rendszert, amelynek előírásait az ISO 14001 szabvány fogalmazza meg.

A nagyvállatokra vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően 2016-ban bevezetésre került az ISO 50001 szabvány szerint működő energiairányítási rendszer, amely segítséget nyújt az energiahatékonysági célkitűzések megvalósításán keresztül az energiaköltségek és az energiafelhasználásból eredő környezeti hatások csökkentéséhez.

Az egyes szabványokra épülő rendszerek egy Integrált Irányítási Rendszert alkotnak, amelynek keretében szabályozásra kerültek a PANNON-VÍZ Zrt. döntés előkészítési és végrehajtási folyamatai. A PANNON-VÍZ Zrt. a szolgáltatási folyamatok szabályozási hátterének biztosítását, feltételrendszerének megteremtését, irányítását, ellenőrzését, mérését, elemzését és folyamatos tökéletesítését az integrált rendszer alapján látja el. A rendszer működtetésével biztosítja fogyasztóit és partnereit, hogy munkáját szabályozottan, az ügyfelek elvárásainak eleget téve végzi.

Pályázat