Víz világnapi pályázataink nyertesei 2019

 

 

 

 

Víz-világnapi pályázatunk nyertesei: 

 

 Miklós Jázmin díjazott alkotása

 

 

 A fenti rajz a beküldőjének nevét csak az adatkezelési nyilatkozat beérkezése után tesszük közzé. 

 

 Horváth Zsófia rajza, a csornai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából

 

 

Gecsei Gábor rajza, a csornai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából

 

 

 Borsfai Johanna rajza

 

 

 Herédi Lili rajza 

 

 

 Németh Áron rajza 

 

 

 Kristóf Erzsébet rajza 

 

 

 

 Régely Kata rajza 

 

 A rábacsanaki ovisok víz-világnapi sétája

 

 

A győrújfalui iskolások víz-világnapi sétája

 

 

 

A fenti víztornyos képek beküldőinek nevét csak az adatkezelési nyilatkozat beérkezése után tesszük közzé. 

 

 

 

 

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek!
A Pannon-Víz Zrt víz–világnapi pályázatai 

 

Rajzpályázat

Nyeremények:        értékes ajándékok, családi állatkerti belépők

Téma: a Víz Világnap 2019-es jelmondata: „Vizet mindenkinek”
Korcsoportok:        óvodások, alsó és felső tagozatos iskolások
A pályázatra bármilyen technikával elkészített, A4-es méretű alkotásokat várunk. Kérjük, a pályaműveket egyénileg készítsétek el. Egy pályázó akár több rajzot is küldhet.

 

Kedvenc víztornyom

Nyeremény: értékes ajándékok, családi állatkerti belépők
Válassz ki egy pannon-vizes víztornyot, készíts róla tetszőleges formájú alkotást (rajzot, festményt, fényképet, tűzzománcot, fa-, vagy gyurma szobrot).
Kérjük, a pályaműveket egyénileg készítsétek el. Ne felejtsetek el gondoskodni a megfelelő csomagolásáról! A csomag legfeljebb 50 cm x 30 cm x 34 cm méretű (postai MPL ’L’ doboz ) és legfeljebb 3 kg súlyú legyen.

 

Víz-világnapi séta

Nyeremények:        harmincfős, csoportos állatkerti belépő
                            három csoport részére

Látogassatok meg egy közeli vízműtelepet, kérdezzetek, fényképezzetek, rajzoljatok! A programhoz előzetes egyeztetés szükséges a 06 96/522-600- 160-as telefonszámon, de kérhetitek bármelyik kollégánk segítségét is. Egy látogató csoport maximális létszáma 30 fő lehet. A látogatásról készítsetek bármilyen technikával A3 méretű pályaművet.

A pályaműveket személyesen ügyfélszolgálatainkon vagy központi irodánkban (Győr, Országút út 4. ) adhatjátok le.

                   Határidő 2019. március 19. kedd 12 óra. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Részvételi szabályzat

Pályázatunkon csak a Pannon-Víz Zrt. fogyasztói és azok közeli hozzátartozói vehetnek részt, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő korcsoporti besorolásnak.

Nem vehetnek részt a pályázatban a Pannon-Víz Zrt. munkavállalói, és azok közeli hozzátartozói, valamint a Pannon-Víz Zrt.-vel a pályázat ideje alatt fennálló megbízási jogviszonyban lévő szervezetek munkavállalói és azok közeli hozzátartozói. 

A beküldött pályaművek Társaságunk tulajdonába kerülnek, szabadon felhasználhatjuk azokat.

Az adatvédelmi szabályok szigorítása miatt az eddigi gyakorlatunkon változtatni kényszerültünk. Kérjük az adatok megadása az alábbiak szerint történjen:

Az iskolákból, intézményekből beküldött pályaművek hátoldalára csak egy jeligét és a beküldő pedagógus telefonszámát szíveskedjenek ráírni/ráragasztani. Őt fogjuk értesíteni díjazás esetén. „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT” csak a díjazott pályaművet készítő gyermek törvényes képviselőjétől fogunk kérni. Nyilatkozat nélkül a díjazott pályaművet a készítő gyermek neve és adatai nélkül fogjuk bemutatni. A „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT” mellékletben találják.

Az egyénileg bejküldött pályaművekhez minden esetben kérjük a kitöltött és aláírt „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT” mellékelni. Nyilatkozat nélkül a díjazott pályaművet a készítő gyermek neve és adatai nélkül fogjuk bemutatni. A „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT” mellékletben találják.

A díjátadó ünnepségre Győrben, a Szabadhegyi Víztoronyban kerül sor, 2019. március 23-án szombaton 9.30-kor.

Kérdése van? Írjon e-mailt a kviz@pannon-viz.hu címre, szívesen adunk további felvilágosítást.

 

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek! 

 

 Hozzájáruló nyilatkozat letöltése 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hozzájáruló nyilatkozat

személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításhoz, továbbításhoz

Alulírott ………………………………………………………, mint ………………………… …………………………………………….. nevű gyermek törvényes képviselője jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a következő adatokat a Pannon-Víz Zrt. az alábbi adatkezelési tájékoztatásban foglaltak szerint kezelje:

Pályázó neve:

Életkora/osztálya:

Törvényes képviselő neve:

Telefonszáma:

Postacíme:

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:
adatkezelő: Pannon-Víz Zrt.
adatkezelés célja: rajzverseny szervezése
kezelt adatok köre: név, telefonszám, postai elérhetőség, a pályázó egyéb adatai, mint például iskolája, osztálya, az alkotása, életkora, törvényes képviselő hozzájárulással kapcsolatos adatai a 16. életévét be nem töltött pályázó esetén
adatkezelés jogalapja: az GDPR 6. cikk (1) a.) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az víz világnapi pályázattal érintett kommunikációs kampány zárulta
adattárolás módja: elektronikus és papíralapon

Alulírott, mint a kiskorú pályázó törvényes képviselője hozzájárulok, hogy gyermekem Pannon-Víz Zrt. által kiírt rajzpályázatra beadott munkáját, valamint a díjátadón készített felvételeket, kiállításon, kiadványban, közösségi oldalon, elektronikus vagy nyomtatott formában – a megjelenési felülettől függően az alkotó nevének, életkorának feltüntetése mellett – megjelentesse. Pályázó törvényes képviselőjeként határozatlan időtartamú, harmadik személynek átengedhető – a pályázathoz kapcsolódó esetleges nyereményeken kívüli egyéb külön díjazás nélküli – korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosítok a Pannon-Víz Zrt. részére a pályamű vonatkozásában. Nyilatkozom továbbá, hogy hozzájárulok a díjátadás során kép, és hangfelvétel készítéséhez, és annak megjelentetéséhez.

Kelt: ……………………….., 2019. ………………………..

………..……………………
              törvényes képviselő aláírása