Uniós pályázatból épülhet meg Győrszemere és Tényő szennyvízcsatornázása

Uniós pályázatból épülhet meg Győrszemere és Tényő szennyvízcsatornázása

A két faluban összegyűjtött szennyvizet a téti szennyvíztisztító telepre vezetik át, amelyet bővíteni és korszerűsíteni fognak.

 kisalfold.hu - 2011.05.19. 10:36

 "Győrszemere és Tényő települések szennyvízcsatornázása, az összegyűjtött szennyvizek átvezetése a téti szennyvíztisztító telepre. A téti szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése, Tét és Gyömöre önkormányzataival együtt (KEOP-7.1.2.0-2008-0240)" című projektről

Győrszemere és Tényő Községek Önkormányzata közös pályázatot nyújtott be a két település szennyvízcsatorna rendszerének kiépítésére, és az összegyűjtött szennyvíz elvezetésének megvalósítására, valamint a téti szennyvíztisztító telep korszerűsítésére és bővítésére. A hatékony, sikeres szervező és szakmai munka eredményeként a hatóságok, az illetékes kormányzati szervek a projektet megvalósításra érdemesnek ítélték. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 7.1.2.0 pályázati konstrukció keretében az operatív, tervezői, előkészítési folyamat nettó 79.050.000,- Ft támogatásban részesült.

A megvalósuló projekt várható összköltsége több mint kétmilliárd forint, amiből 16 %-ot kell a két településnek finanszírozni, a többit az Európai Unió és a Magyar Állam biztosítja. A beruházás során 1741 lakást kötnek be a csatornahálózatba, ami mindösszesen 15 300 méter vezeték telepítésével valósul meg. Ezen kívül 17853 méter nyomóvezeték kerül kiépítésre az egyes települések gerincvezetékeként, illetve a szennyvíztelepre való rákötésnél. A projekt munkálatai során 6600 méter közúton történik beavatkozás, ami az útszakaszok bontásával és burkolatának helyreállításával jár. Mindezen fejlesztések mellett egy kombinált csatornamosó-szippantó jármű is beszerzésre kerül.

A településeken az önrész megteremtése végett létrehozott Víziközmű Társulat megalakulása után megkezdődtek a lakossági hozzájárulások befizetése.

A finanszírozási összeg 2009 decemberétől terheli a lakosságot, melynek mértéke 2900 forint 100 hónapon keresztül. Az előkészítő munkálatok folyamatosan haladnak. A projekt köztes megvalósíthatósági tanulmánya beadásra került 2010. február 1-én a Közreműködő Szervezet felé, melynek minőségbiztosítása folyamatban van.

2011 februárjában határozat született a vízjogi létesítése engedélyezéséről, áprilisban pedig megtörtént az első fordulóra vonatkozó záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés benyújtása.

A terület-előkészítés munkálatai szintén a végéhez értek. Befejeződtek a lőszer-mentesítési, régészeti-, és talajmechanikai tanulmányok, melyek alapján a későbbi kivitelezési tevékenységek megindulhatnak, továbbá elkészült a jogszabályi kötelezettségből adódó környezeti hatásvizsgálat is.

A Győrszemere és Tényő települések szennyvízelvezetésére, a téti szennyvíztelep bővítésére, korszerűsítésére létrejövő Önkormányzati Társulás (GYTTGY) 2010. május 13-án létrejött, a szükséges műszaki tervek elkészültek, a hatósági engedélyezési eljárás lezajlott, a beruházás vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

A 2010 decemberében benyújtott második fordulós pályázat elbírása 2011.05.04-én lezajlott, az NFÜ támogathatónak ítélte a beruházást, mely szerint a projekt az Európai Unió és a Magyar Állam 84%-os hozzájárulásával valósulhat meg.

A támogatás összege nettó 1.819.906.400,- Ft. A pozitív döntés értelmében, a beruházás kivitelezési folyamata, a szükséges közbeszerzési eljárások után megindítható.

 

 http://www.gyorszemere.hu/hirdetes 

Pályázat