Újabb csatornaleszakadások Győrben

Az elmúlt időszakban a térség folyóin levonult árhullám és jelentős lokális csapadékok következményeként kialakult ár- és belvízi helyzet komoly hatást gyakorolt lakókörnyezetünkre és víziközmű rendszereinkre.

 

  

 

A megemelkedett talajvízszintek nyomásnövekedést generálnak a talajban, mely a csővezetékeket ért külső hatások mértékét is megnöveli.

 

A megnövekedett külső nyomás az elöregedett vezetékeken újabb csatornaleszakadásokat generált Győrben a Zólyom utcában és a Kálóczy téren is.

 

A munkálatokat jelentősen nehezíti és hátráltatja a magas talajvízszint, a munkaterületeken talajvízszintsüllyesztést kell minden esetben végezni. Társaságunk jelenleg ideiglenes szennyvízátemelők segítségével biztosítja az említett helyszíneken a szolgáltatást.

 

A csatorna javítási munkák első fázisaként a kivitelező a Zólyom utcában megkezdte a talajvízszint süllyesztést és a megfelelő leszívást követően tudja majd megkezdeni a csatorna helyreállítását. A Kálóczy téren pedig várhatóan a következő hetekben fog megtörténni a javítás. Mindkét esetben forgalomkorlátozásra lehet számítani az érintett útszakaszokon.

 

  

 

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy Győrben a Festő utca 24-32. számú ingatlanok előtt teljes cserén esett át az ivóvíz- és szennyvízelvezető rendszer. A vezetékrekonstrukciós munkák befejezésével a nyomvonal ideiglenesen murvás úthelyreállítást kapott, az időjárási viszonyok, valamint a konszolidációs időszak kivárása miatt azonban a végleges helyreállítás tervezetten tavasszal fog megvalósulni.

Pályázat