TÁJÉKOZTATÓ: Sárás

Tisztelt Felhasználónk!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Győr-Sáráspuszta szennyvízcsatorna beruházás II. ütemében a csatornarendszer elkészült. A közművesítés költsége 926 000,-Ft-ba kerülne ingatlanonként. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az összegből 331 000,-Ft-ot magára vállal, így ingatlanonként 595 000,-Ft-ot kell megfizetni a Pannon-Víz Zrt. részére.

 

A közművesítési hozzájárulás megfizetésére vonatkozóan írásbeli megállapodás megkötése szükséges a Pannon-Víz Zrt.-vel.

 

A közművesítési hozzájárulás teljesítésének lehetőségei:

 

Egyösszegű befizetés

vagy

Részletfizetés

 

  1. Egyösszegű befizetés: banki utalással a Pannon-Víz Zrt. 11737007-23739367számú bankszámlájára teljesíthető a közművesítési hozzájárulás, a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül. Közleményként a 9 jegyű felhasználó azonosítót (vízdíj számlán megtalálható) és a felhasználási hely címét szükséges megadni.
  2. Részletfizetés: amennyiben a tulajdonos a megállapodásban vállalt összeget egy összegben nem tudja kifizetni, úgy lehetősége van részletfizetés iránti kérelmet benyújtani. A kérelem elbírálásáról Győr Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A részletfizetési kérelmet a Pannon-Víz Zrt. részére kell megküldeni. Részletfizetési kérelem az erre rendszeresített nyomtatványon adható be. A részletfizetés nem, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a tartozás egy összegben válik esedékessé.

 

 

Társaságunk a létesítmény által közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosainak 15 napon belül postai úton megküldi a megállapodásra vonatkozó szerződés-tervezetet, melyet aláírva a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell visszaküldeni.

Amennyiben a tulajdonos részletfizetést kér, úgy a részletfizetési kérelmet a szerződéssel együtt, azt kitöltve kérjük visszaküldeni.

 

Az ingatlan tulajdonosa jogosulttá válik a szerződés megkötése után a szennyvízszolgáltatás igénybevételére.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az illegális rákötéseket Társaságunk folyamatosan ellenőrzi és a vonatkozó jogszabályban előírt szankciókat alkalmazza.

 

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe bekötni és a szolgáltatást igénybe venni.

 

Azon ingatlanok esetében, ahol van lehetőség a csatornahálózatra való csatlakozásra, de ez még nem történt meg, az illetékes önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján jogosult talajterhelési díj kivetésére. Ez Győr város vonatkozásában 3 600,-Ft/ m3. (A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1 200,-Ft/m3. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása ezen összeget tovább növeli. A területérzékenységi szorzó Győr város közigazgatási területén 3,0.)

 

Győr, 2022. április 10.

 

Rácz Attila

elnök-vezérigazgató

 

Pályázat