Szemléletformàló előadások a vízbázisvédelem jegyében

A Pannon-Víz Zrt. a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatások biztosítása mellett kiemelt figyelmet fordít a lakosság tudatos szemléletformálására, melynek segítségével erősíteni szeretnénk a természet és a víz iránti tiszteletet, szeretetet. Úgy gondoljuk, mindezt nem lehet elég korán elkezdeni, hisz már gyermekkorban kialakulnak a világról alkotott alapvető nézeteink.

 

Társaságunk arra törekszik, hogy minél több rendezvényen és előadáson nyújtson betekintést a víziközmű-szolgáltatás mindennapjaiba, a kiszolgáló létesítmények működésébe, valamint a tudatos és felelős vízhasználat világába.

 

 

Ebben nyújt segítséget Társaságunk által elnyert KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú, „A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében” elnevezésű pályázat, ami Magyarország Kormánya megbízásából az Európai Unió 117.399.727,- Ft összegű támogatásával valósul meg, melynek keretében ismeretterjesztő, szemléletalakító programok szervezésére nyílik lehetőségünk a vízbázisvédelem témakörében.

 

Szívesen fogadjuk óvodai és oktatási intézmények interaktív előadások tartására vonatkozó megkeresését, hogy a gyermekek részére ne csak élményként, hanem tapasztalati tudásként is megmaradjanak a programokon elhangzott hasznos információk.

 

A vírushelyzetre való tekintettel lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ezek az előadások a szabad levegőn, körülbelül 20 perces időtartamban kerüljenek megtartásra. Az előadás során a gyermekek számos új ismerettel gazdagodhatnak a környezet- és vízbázisvédelem témakörében, ahol jobban megismerhetik, hogy miért kell kiemelt figyelmet fordítanunk megóvásukra, továbbá hogy a klímaváltozás mennyire befolyásolja vízkészleteinket. Megtudhatják, hogy miért fontos szennyvízelvezető rendszereink jogszabály szerinti használata, valamint hasznos tippeket kaphatnak arra, hogyan takarékoskodjunk egyik legfontosabb természeti kincsünkkel, a vízzel. Mindvégig törekszünk arra, hogy a fiatalokat aktívan bevonjuk a programba, megtekinthetik például a víziközmű terepasztalunkat és víztorony makettjeinket is.

 

Amennyiben az Önök intézményében is szívesen látnák ismeretterjesztő előadásunkat óvodai- illetve iskolai programjaik között, úgy bővebb információért forduljanak Társaságunkhoz az alábbi e-mail címen: vezerigtitkar@pannon-viz.hu!

 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni, így javasoljuk a megkeresések mielőbbi megküldését Társaságunk részére!

Pályázat