VÍZ és CSATORNADÍJAK - REZSICSÖKKENTÉS - díjkalkulátor

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény előírásainak alapján a Pannon-Víz Zrt. 2013. július 1-jétől 10%-kal csökkenti a víz- és csatornadíjakat, az alapdíjat, valamint a nem közművel összegyűjtött szennyvíz díját lakossági felhasználók, társasházak, lakásszövetkezetek lakossági felhasználói esetében.

Mint ismeretes:lakossági felhasználóaz a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő, hétvégi ház, vagy garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet. 

A rezsicsökkentés nem vonatkozik a számlában feltüntetett késedelmi kamat összegére és a fizetési felszólítók után felszámított külön eljárási költségre (KEK). 

A fent említett jogszabály végrehajtásához kapcsolódóan társaságunk 2013. július 31-ig valamennyi lakossági felhasználó részére az alábbi elérhetőségeken biztosít lehetőséget a vízmérőállás bejelentésére:

-      honlapunkon keresztül: www.pannon-viz.hu

-      személyesen: ügyfélszolgálati irodáinkon 

Kérjük, hogy a mérőállással együtt a leolvasás időpontját is adják meg! Azon felhasználási helyeken, ahol nem áll rendelkezésre leolvasási adat, társaságunk időarányos becsléssel állapítja meg a díjváltozás időpontjának mérőállását.

 Tájékoztatásul közöljük, hogy az előre meghatározott vízmérőleolvasási rendtől társaságunk nem tér el. 

Díjkalkulátorunkkal kiszámíthatja, hogy a rezsicsökkentés után az Ön fogyasztása után mennyi víz és csatornadíjat kell fizetnie:

http://www.pannon-viz.hu/article/2013/viz_es_csatornaszolgaltatasi_dijkalkulator/

Köszönjük együttműködésüket!