Rajz- és fotópályázat

RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT

FELSŐ TAGOZATOS, KÖZÉPISKOLÁS ÉS FELSŐOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ DIÁKOK RÉSZÉRE

 

A Pannon-Víz Zrt. által elnyert KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú - „A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében” elnevezésű – Európai Unió által támogatott pályázat keretében Társaságunk a működési területéhez tartozó oktatási intézmények diákjai/hallgatói számára rajz- és fotópályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 

A rajz- és fotópályázat célja:

A mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen ivóvíz biztosítása és szennyvízelvezetési szolgáltatások mellett Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a lakosság tudatos szemléletformálására, melynek segítségével erősíteni tudjuk a természet és a víz iránti tiszteletet, szeretetet. Úgy gondoljuk, mindezt nem lehet elég korán elkezdeni, hisz már gyermekkorban kialakulnak a világról alkotott alapvető nézeteink. A pályázattal szeretnénk felhívni az ifjú nemzedék figyelmét a felszíni és felszín alatti vizeink védelmének, megőrzésének, fenntartható felhasználásának és a szennyezések elkerülésének fontosságára, előcsalogatva közben a diákok fantáziáját, kreatív oldalát.

 

A pályázat témája: A víz az élet

 

Pályázók köre:

Két kategóriában
1.) rajzpályázat;
2.) fotópályázat

 

és három korcsoportban várjuk a pályaműveket

 

1. korcsoport: felső tagozatos diákok (vagy ennek megfelelő évfolyamokba járó 8 vagy 6 osztályos gimnázium tanulói)
2. korcsoport: középiskolai diákok
3. korcsoport: felsőoktatási intézmény hallgatói

 


A pályázatra készített alkotások beküldési határideje: 2022. március 25. (péntek) 24:00

 

A pályázatra készített alkotások beküldésének módja:

A rajzpályázatra érkező pályaműveket postai úton vagy e-mailben várjuk.
Címünk: PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9025 Győr, Országút u. 4. vagy 9002 Győr 2, Pf.: 217
A papíralapú művek hátoldalára kérjük az alkotó nevének, korcsoportjának, valamint szülő/diák/tanár telefonszámának feltüntetését.
Digitális úton a pályaműveket a vezerigtitkar@pannon-viz.hu e-mail címre várjuk pdf formátumban. Az e-mailben kérjük feltüntetni az alkotó nevét, korcsoportját és szülő/pályázó/tanár telefonszámát.


A fotópályázatra érkező pályaművek beküldését digitális úton a vezerigtitkar@pannon-viz.hu e-mail címre várjuk 300 DPI-s felbontásban jpeg vagy pdf formátumban.
Az e-mailben kérjük feltüntetni az alkotó nevét, korcsoportját és szülő/pályázó/tanár telefonszámát.

 

A beérkezett pályaművekből korcsoportonként és kategóriánként 10-10 darabot választ ki a szakértő zsűri, melyeket a Pannon-Víz Zrt. Facebook oldalán teszünk közzé. A legtöbb lájkot kapott munkák készítői lesznek a pályázat helyezett versenyzői a kapott lájkok sorrendjében.

 

A szavazás 2022. április 1. 24:00 óráig tart.

 

A pályázat eredményhirdetése: 2022. április 4. 12:00 órakor

 

A pályamunkákra vonatkozó előírások/kritériumok:
• egyéni pályamunkákat várunk
• egy pályázó több pályamunkát is beküldhet, maximum azonban személyenként 5 db rajz/festmény és/vagy 5 db fotó
• a rajz mérete: A/4
• a pályaművek elkészítése során bármilyen technika választható, a rajz készülhet ceruzával, zselés- vagy filctollal, zsírkrétával vagy akár festéssel is.
• a művek elbírálása során elsőrendű szempont, hogy az alkotás kapcsolódik-e a pályázat jelmondatához és leírásához. A rajzpályázat eredményéről levélben vagy telefonon értesítjük a nyerteseket.
• a pályázatban induló munkák eredményhirdetést követően feltöltésre kerülnek weboldalunkra (www.pannon-viz.hu)
• a kiírásnak nem megfelelő pályaművek kizárásra kerülnek a versenyből.
• a fotópályázaton digitális fényképezőgéppel - akár mobiltelefonnal - készített színes vagy fekete-fehér fotókkal lehet részt venni, a fotó hosszabbik oldala minimum 1920 pixeles legyen, maximális képméret: 20 MB
• a felvételek nem sérthetik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Kiírókat a jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

 

Tájékoztatjuk a rajz- és fotópályázaton résztvevőket, hogy adatvédelmi szempontból a pályázat benyújtásának feltétele az alábbi adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, majd az aláírt dokumentum beküldése.


Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat


Az adatkezelési nyilatkozatokat kérjük, küldjék meg a rajzok, illetve a fotók mellékleteként.

 

A rajz- és fotópályázatra való nevezés díjtalan!

 

Díjazás kategóriánként és korcsoportonként történik, minden korcsoportban a két kategória I-V. helyezettje értékes ajándékcsomagban részesül.

Sok sikert, jó szórakozást és kreatív alkotást kívánunk!

 

Pályázat