A PANNON-VÍZ ZRT. környezettudatos minőség és energia politikája

A PANNON-VÍZ Zrt. az ellátási területén szennyvízelvezetéssel és ivóvízellátással áll a fogyasztók rendelkezésére. Célunk a szolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosítása, minőségének állandó fejlesztése.

A PANNON-VÍZ Zrt. a folyamatos fejlesztés követelményének megfelelően fejleszti minőségi, energia- és környezetirányítási valamint ivóvíz biztonsági rendszerét. A tevékenységünk végzése a felső vezetés által irányítottan, a teljes dolgozói kör bevonásával történik. Magyarországon elsőként szervezetünk alkalmazta az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok által leírt minőség- és környezetirányítási rendszert a teljes üzleti folyamatra vonatkozóan, amelyet az ISO 50001 szabvánnyal egészítettünk ki.

E szabványok által körülírt integrált minőségirányítási rendszerünk a fogyasztók megelégedettségének növelése szándékával, hatékony gazdálkodásunk elősegítésére és a környezet tiszteletének szándékával folyamatosan működtetett, folyamatosan fejlesztett és a felső vezetés által ellenőrzött.

Ivóvízbázisunk minőségének, tisztaságának megőrzése érdekében lakossági fogyasztóinkat folyamatosan arra ösztönözzük, hogy a szennyvízelvezetés lehetőségét minél nagyobb számban vegyék igénybe.

Az élővizek védelmében minden, közcsatornán elvezetett szennyvíz biológiai tisztításra kerül. Javítani akarjuk a biológiai tisztítás hatásfokát, valamint a tisztítás során keletkezett szennyvíziszap ártalommentes elhelyezését megoldjuk.

A rekonstrukciós munkákat olyan módon tervezzük és hajtjuk végre, hogy a hibalehetőség és a javítási szükséglet csökkenjen, a szolgáltatás biztonsága növekedjen. A közterületeken végzett munkálatainkat úgy bonyolítjuk le, hogy a közlekedésben, a környezetben a legkevesebb fennakadást okozzuk.

Arra törekszünk, hogy szolgáltatásainknál a környezetvédelemmel, minőséggel és az energiateljesítménnyel kapcsolatos jogszabályi, hatósági, követelményeket teljesítsük, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően üzemeljünk, a partnereink szerződésben rögzített elvárásinak eleget tegyünk.

A PANNON-VÍZ Zrt. érdekéhez illeszkedő oktatási politikát valósítunk meg, ezáltal biztosítjuk, hogy munkatársaink a minőség-, energia- és környezetvédelmi célok megvalósításához szükséges tudással és felkészültséggel rendelkezzenek.

A minőségügyi, energiairányítási- és környezetvédelmi rendszerünk működéséhez szükséges feltételek érvényesülését és ügyfélkapcsolatunkat folyamatosan értékeljük. Tevékenységünket rendszeresen felülvizsgáljuk és a felülvizsgálat eredményeit folyamatainkban érvényesítjük a környezettudatos minőség- és energiapolitikánkban megfogalmazottak szerint.

Beszállítóinkat úgy választjuk ki, hogy az általuk szállított termékek és szolgáltatások eleget tegyenek minőségi-, környezetvédelmi és energiahatékonysággal szembeni elvárásainknak.

Az egészséges ivóvíz szolgáltatás érdekében olyan vízbiztonsági rendszert tartunk fenn, amely a teljes szolgáltatási folyamat során az állandóan változó környezetben is csökkenti a szolgáltatás minőségét fenyegető veszélyeket és felkészít a váratlan események és vészhelyzetek hatékony és biztonságos kezelésére, megoldására.

Energiairányítási rendszerünk segítségével biztosítani kívánjuk az energiateljesítmény folyamatos szinten tartását, javítását, figyelembe véve az energiahatékonyságot, energiafelhasználást- és fogyasztást. Energia céljaink megvalósításával csökkentjük a környezeti hatásokat és az energiaköltségeket. A célok eléréséhez biztosítjuk a szükséges információkat és erőforrásokat.

Minden vezetői szinten elvárásként fogalmazzuk meg, hogy az integrált irányítási rendszerben meghatározottak teljesülését a napi tevékenységek szintjén ellenőrizzék le és azonnal intézkedjenek, ha az előírásainkat külső vagy belső ok miatt nem tudjuk betartani. Ennek érdekében olyan minőség-, energia- és környezetvédelmi célokat tűzünk ki, amelyek a vezetői ellenőrzések rendszerén keresztül biztosítják, hogy fogyasztóink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal.

A PANNON-VÍZ Zrt. elkötelezett az ISO 9001, ISO 14001 és az ISO 50001 szabványok által körülírt integrált irányítási rendszer működtetése iránt. Személyes felelősségemet a rendszer működtetése, folyamatos karbantartása és a szükséges fejlesztések elvégzése tekintetében ezúton is kinyilvánítom. Társaságunk minden dolgozójának ragaszkodnia kell a cégünk környezettudatos minőség- és energiapolitikájában megfogalmazottakhoz és az integrált irányítási rendszer dokumentumaiban előírtak betartásához.

 

Győr, 2023. augusztus

 

Horváth Ottó
vezérigazgató

Pályázat