Mit tegyek, ha valamilyen ügyet szeretnék intézni a Pannon-Víznél?

A gyorsabb ügyintézés, a várakozás és a személyes ügyfélszolgálati iroda túlterheltségének elkerülése érdekében kérjük, lehetőség szerint továbbra is az online ügyintézést szíveskedjenek igénybe venni.

Mit tegyen a felhasználó ha…:

 • mérőállást jelentene:
  • jelentse online regisztráció után
  • vagy hívja a 06 96/522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
 • panasz, reklamáció esetén:
  • írja meg panaszát, reklamációját hivatkozva a fizető azonosítószámra, vagy EFMH ügyszámra:
  • regisztráció után online a bejelentésben,
  • vagy e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
  • vagy levélben Társaságunk címére, (9025 Győr, Országút u. 4.)
  • vagy hívja a 06 96/522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot.
 • tulajdonos változást szeretne bejelenteni:
  • lakossági felhasználó esetén:
   • kitöltött, aláírt lakossági változás bejelentő nyomtatványt, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatával,
    vagy földhivatali bélyegzővel ellátott adásvételi szerződés másolatával küldje el:
   • e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
   • vagy Társaságunk címére levélben. (9025 Győr, Országút u. 4.)
  • nem lakossági felhasználó esetén:
   • kitöltött, aláírt változás bejelentő nyomtatványt,
    •  60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatával, vagy földhivatali bélyegzővel ellátott adásvételi szerződés másolatával,
    •  30 napnál nem régebbi cégkivonattal vagy bírósági bejegyzésről szóló végzéssel,
    • aláírásra jogosult személy aláírási jogának igazolásával
    • Társasház esetén: alapító okirattal, a közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt küldje el
   • e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
   • vagy Társaságunk címére levélben. (9025 Győr, Országút u. 4.)
  • a felhasználó elhalálozása esetén:
   • kitöltött, aláírt lakossági változás bejelentő nyomtatványt,
   • a halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki jegyzőkönyv és 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatával együtt küldje el
   • e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
   • vagy Társaságunk címére levélben. (9025 Győr, Országút u. 4.)
   • kérdése esetén hívja a 06 96/ 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
 • lakásmérő, locsolómérő felszerelését jelentené be:
  • hívja a 06 96/ 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
  • vagy jelezze, e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
  • vagy Társaságunk címére levélben (9025 Győr, Országút u. 4.)
 • kártyás mérőre szeretne fogyasztási egységet tölteni:
  • hívja a 06 96/ 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
  • egyeztessen időpontot az ügyintézővel
  • vagy foglaljon időpontot online az ügyfélszolgálati időpont kérés bejelentés típust választva
 • mellékmérő cseréje esetén, a kiértesített időponton szeretne változtatni:
  • hívja a 06 96/518-298-as vagy a +36 70 615 6097-es számot,
  • vagy jelezze e-mailben a tomosvizora@gmail.com email címen.
 • közműegyeztetést, közműnyilatkozatot szeretne:
  • Győri Üzemmérnökség területén:
   • hívja a 06 96/522-600/műszaki csoportot,
  • Vidéki Üzemmérnökség területén:
 • E-számlát igényelne:
  • Az elektronikus számla kiállítására a lakossági felhasználói adatok Díjnet felületén elérhető regisztrációt követően van lehetőség.
 • utalással rendezné a számlája összegét:
  • a fizetendő összeget a számlán található bankszámlaszámára történő utalással, és számlaszámra történőhivatkozással teljesítheti
 • csoportos beszedési megbízással rendezné számláját:
  • A „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatvány kitöltésével bankfiókjában kezdeményezheti.
 • milyen banki azonosítót adjon meg, fizetési felhatalmazás kitöltésekor:
  • a számláján szereplő fizetőazonosítót
 • fennálló közüzemi díjtartozása miatt fizetési emlékeztetőt, fizetési felszólítót, fizetési meghagyást vagy végrehajtási lapot kapott:
  • a levélben megadott bankszámlaszámra utalja fizetőszámra hivatkozva az összeget,
  • kérdése esetén:
   • hívja az 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
   • vagy írja meg kifogását fizető azonosítószámra vagy ügyszámra hivatkozással e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
   • vagy levélben Társaságunk címére. (9025 Győr, Országút u. 4.)
 • a fennálló közüzemi díjtartozásra részletfizetési kérelmet szeretne benyújtani:
  • írja meg kérését fizető azonosítószámra hivatkozással, e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
  • levélben Társaságunk címére,
  • vagy hívja az 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot.
 • védendő, vagy szociálisan rászoruló kérelmet szeretne benyújtani:
  • a nyilvántartásba vételhez szükséges kitöltött dokumentumokat küldje be levélben,
  • vagy hívja az 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
  • vagy írja meg kérését fizető azonosítószámra hivatkozással e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre.
 • adósságkezelési vagy lakásfenntartási támogatás programjában szeretne részt venni:
  • a nyilvántartásba vételhez szükséges kitöltött nyomtatványt küldje be levélben Társaságunk címére,
  • vagy hívja az 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
  • vagy írja meg kérését fizető azonosítószámra hivatkozással e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre.
 • tulajdonosváltozást szeretne bejelenteni, árverezésen vásárolt ingatlan esetén:
  • a nyilvántartásba vételhez szükséges kitöltött változás bejelentő nyomtatványt, és az ingatlan árverezési jegyzőkönyvet küldje el e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
  • vagy Társaságunk címére levélben.
  • amennyiben a vásárolt ingatlan folyószámláján tartozás jelentkezik, a dokumentumok beküldése előtt hívja az 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot.
 • a közműfejlesztés rendezése érdekében fizetési felszólítót, vagy többletfogyasztás miatt felszólító levelet kapott:
  • a levélben megadott bankszámlaszámra utalja fizetőszámra hivatkozva az összeget,
  • amennyiben kifogással él, azt írja meg fizető azonosítószámra hivatkozással e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
  • vagy levélben Társaságunk címére,
  • vagy hívja az 522-630-as ügyfélszolgálati telefonszámot.
 • szolgáltatási szerződés ajánlatot kapott 2 példányban:
  • a két példányban kitöltött dokumentumot küldje vissza levélben Társaságunk címére,
  • amennyiben kérdése van, hívja az 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
  • vagy kérését jelezze e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre.
 • szolgáltatási szerződés aktualizált mellékletét kapta meg:
  • a dokumentumot fűzze le a kiküldött szolgáltatási szerződéséhez,
  • amennyiben kérdése van, hívja az 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
  • vagy kérését jelezze e-mailben az iktato@pannon-viz.hu e-mail címre.

Amennyiben:

 • számlamásolatot szeretne kérni,
 • készpénzátutalási megbízásra van szüksége,
 • számlájának visszajáró összegét nem kapta meg határidőre,
 • a tartozás rendezését követően, a szolgáltatás helyreállítását kéri,
 • folyószámla igazolást kér,
 • lakossági felhasználóként nem kapott szolgáltatási szerződést, vagy
 • tulajdonos változást szeretne bejelenteni, tartozással rendelkező felhasználóhelyen
  • hívja az 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
  • vagy írja meg kérését fizető azonosítószámra hivatkozással e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
  • vagy levélben Társaságunk címére levélben. (9025 Győr, Országút u. 4.)

 

Műszaki ügyintézés

Műszaki munkák megrendelése személyes ügyfélszolgálatainkon az alábbi dokumentumokkal, illetve azok elektronikus beküldésével is intézhető.

 • mérőóra plombája megsérült, vagy eltávolításra került:
  • hívja a 06 96/ 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot,
  • vagy jelezze, e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
  • vagy Társaságunk címére levélben (9025 Győr, Országút u. 4.)
 • víz, és csatornabekötést szeretne megrendelni:
  • lakossági felhasználó esetén:
   • töltse le a „Megrendelő víz- vagy szennyvízbekötési és egyéb műszaki szolgáltatáshoz” formanyomtatványt
   • mellékelje a kitöltött, aláírt dokumentumhoz:
    • az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
    • 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatát,
    • igazolást a közműfejlesztés rendezéséről,
    • útbontási engedélyt
   • a kitöltött nyomtatványt küldje el, e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
   • vagy Társaságunk címére levélben. (9025 Győr, Országút u. 4.)
   • kérdése esetén:
    hívja a 06 96/ 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot.
  • nem lakossági felhasználó esetén:
   • egyeztessen időpontot a 06 96/522-600/műszaki csoporttal
 • mérőfelszerelést szeretne megrendelni:
  • lakossági felhasználó esetén:
   • töltse le a „Megrendelő víz- vagy szennyvízbekötési és egyéb műszaki szolgáltatáshoz” formanyomtatványt
   • mellékelje a kitöltött, aláírt dokumentumhoz:
    • az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
    • 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatát,
    • igazolást a közműfejlesztés rendezéséről,
   • a kitöltött nyomtatványt küldje el, e-mailben az iktato@pannon-viz.hu email címre,
   • vagy Társaságunk címére levélben. (9025 Győr, Országút u. 4.)
   • kérdése esetén:
    hívja a 06 96/ 522-630-as telefonos ügyfélszolgálati számot.
  • nem lakossági felhasználó esetén:
   • egyeztessen időpontot a 06 96/522-600/műszaki csoporttal