Közműbekötések díjcsökkentése

 

 

Tájékoztatás jogszabályi változásokról

Az Országgyűlés által elfogadott „2017. évi LVII. törvény az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról” megváltoztatta, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt.A módosítás értelmében 2017. július 01-től a VKSZTV 55/H. §  alapján „Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.”

A fentiek szerint azok a megrendelőink akik legfeljebb D32 mm külső átmérőjű KPE vezetékkel történő vízbekötés rendelnek az alábbi díjak megfizetésétől mentesülnek:

  • víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,
  • a tervegyeztetés,
  • a vízmérő óra (NA 15-NA 20) és a felszerelésének költségeitől,
  • és a nyomáspróba munkadíjától.

A megrendelő gondoskodik továbbra is a következőkről:

  • a bekötő vezeték kiépítéséről és rákötéséről, a mérőhely kialakításáról, a bekötés fertőtlenítéséről (Társaságunk díj ellenében végezi el),
  • a bontási engedélyek beszerzésről és a földmunkáról, illetve a vezeték nyomvonalának helyreállításról,
  •  a vízmérő akna megépítéséről.

Továbbá aki D 160 mm külső átmérőjű szennyvízbekötést rendel meg Társaságunktól az alábbi díjak megfizetésétől mentesülnek:

•        víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,

•        a tervegyeztetés,

•        és a nyomáspróba munkadíjától.

A megrendelő gondoskodik továbbra is a következőkről:

  • a bekötő vezeték kiépítéséről és rákötéséről, a tisztító akna kialakításáról, (Társaságunk díj ellenében végezi el),
  • a bontási engedélyek beszerzésről és a földmunkáról, illetve a vezeték nyomvonalának helyreállításról,
  •  a szennyvíz előtisztításhoz szükséges berendezés engedélyezéséről és megépítéséről, ha szükséges.

 

                    

 

 Bartal Tamás helyettes államtitkár

 

 

 

Itt találja a 2017 évi LVII. törvényt  >>>>>>>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700057.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT