ISO Integrált Irányítási Rendszer

A gazdasági környezetben bekövetkezet változások hatására, társaságunk 2001. évben - az ISO minősítés megszerzésére érdekében - elvégezte a folyamatainak meghatározását és szabályozását. A rendszer a belső működési folyamatok rendezettségének, hatékonyságának, megbízhatóságának folyamatos javításán keresztül a tulajdonosok és az ügyfelek elégedettséget célozta meg.

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer 2002-től került bevezetésre. A tanúsítás ivóvíz- és iparivíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás tevékenységekre szól. A minőségirányítási rendszer követelményeit az ISO 9001:2008 szabvány határozza meg, melyet a társaság tevékenysége során magára nézve kötelező érvényűnek tekint. A tanúsító szervezet félévente felülvizsgálati auditon, háromévenként újratanúsítási auditon győződik meg az ISO szabvány és a kidolgozott rendszer előírásainak megtartásáról.

A környezetvédelmi problémák felerősödése kiváltotta a jogszabályi követelmények megszigorodását. Különösen igaz ez a PANNON-VÍZ Zrt.-re, amelynek tevékenysége szoros kölcsönhatásban van a természeti környezettel. A szolgáltatott víz minőségét érzékenyen befolyásolja a természetben előforduló ivóvízbázis minősége, lényeges a kibocsátott szennyvíz tisztaságának környezetre gyakorolt hatása.

Ezért társaságunk, hogy az új elvárásoknak eleget tegyen, és környezetkímélő működést folytasson, 2004-ben bevezette a Környezetközpontú Irányítási Rendszert, amelynek előírásait az ISO 14001 szabvány fogalmazza meg. A felülvizsgálati auditokra évenként kerül sor.

A KIR bevezetésével egy időben a két rendszerből került kialakításra az Integrált Irányítási Rendszer, amelynek keretében szabályozásra kerültek a PANNON-VÍZ Zrt. döntés előkészítési és végrehajtási folyamatai. A PANNON-VÍZ Zrt. a szolgáltatási folyamatok szabályozási hátterének biztosítását, feltételrendszerének megteremtését, irányítását, ellenőrzését, mérését, elemzését és folyamatos tökéletesítését az integrált rendszer alapján látja el. A rendszer működtetésével biztosítja fogyasztóit és partnereit, hogy munkáját szabályozottan, az ügyfelek elvárásainak eleget téve végzi.

 

ISO Integrált Irányítási Rendszer

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!