Hátralék kezelése a Pannon-Víznél

 

Hátralék kezelése a Pannon-Víznél

A víz nem igyen folyik a csapból

  

Tavaly 37 helyen szüntette meg  a vízbekötést győri családi házas fogyasztóinál a vízszolgáltató. A Pannon-Víz Zrt. kintlévőségeinek közel fele Győrben halmozódott fel, a nem fizetők túlnyomó része önkormányzati bérlakásban él. 

 

Együttműködés vagy fizetés hiányában a lakásmérővel rendelkező fogyasztók szolgáltatási szerződését felmondják, vízfogyasztásukat a társasházi fővízmérőre számlázzák.

A drasztikus lépesek már egy olyan folyamat végét jelentik, melyben nem kereste az együttműködést a fogyasztó tartozása rendezésésre.

- Ha nem fizetjük be a vízdíjat,  először fizetési emlékeztetőt,  másodszor fizetési felszólítót kapunk, utóbbit már tértivevényes küldeményként. Harminc nap eltelte után személyesen vagy tértivevényes levélben keres majd a szolgáltató – tudtuk meg Tóth László a Pannon-Víz Zrt. diszpécser szolgálatának vezetőjétől. Ezután 15 napunk marad, hogy tartozásunkat rendezzük vagy részletfizetést kérjünk. Nem érdemes halogatnunk, ha letelt a tizenötödik nap, bármikor kiköthetnek minket a közüzemi vízhálózatról. Egy markoló fog érkezni, a ház előtt pár perc alatt felbontja az útburkolatot, a szerelők szétszerelik a vízbekötést, majd azonnal vissza is temetik a munkaárkot. 

 

A jogszabályok szerint víz nélkül senki sem maradhat, de ingyen vízhez már nem a vízcsapunkból jutunk, hanem vödörrel kell hordanunk egy közeli közkútról, vagy tűzcsapra szerelt vízcsapról. A szolgáltatót erre a 2011. évi CCIX. törvény 58. § -a jogosítja fel. Minden egyes ilyen beavatkozásról hivatalból előzetesen értesítjük a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervezetet is. 

  • Hátralékkal rendelkező ügyfelünk – ha felveszi a kapcsolatot a Pannon-Víz Zrt-vel, akkor kollégáink  még saját hatáskörben is tudnak segíteni részletfizetéssel, fizetési haladék engedélyezésével. A helyi önkormányzatoknál adósság kezelési, lakás fenntartási támogatások igényelhetők, vagy védett fogyasztóként további könnyítéseket kaphatnak .

 

Fizetési kedvezmények

Védett fogyasztóknak járó kedvezményt szociálisan rászorulók és fogyatékkal élők igényelhetnek. A szociálisan rászorulók kategóriájába tartozik az, aki ápolási díjban, aktív korúak ellátásában, időskori nyugdíjban, gyermekvédelmi kedvezményben, lakásfenntartási kedvezményben vagy otthonteremtési támogatásban - három évig a megállapítástól számítva - részesül, vagy hivatásos nevelőszülő. 

Fogyatékkal élőnek pedig az számít, aki fogyatékossági támogatást kap, vakok járadékában részesül, illetve aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékot kap. A védendő fogyasztóvá váláshoz további segítséget ügyfélszolgálati irodáinkban kaphatnak.