Győr város első víztornya

Napjainkban természetes számunka, hogy megnyitva a csapot bármikor elegendő, tiszta és egészséges ivóvíz áll rendelkezésünkre, azonban ez nem mindig volt így.

 

Győr város fejlődése nemcsak napjainkban, de már évszázadokkal ezelőtt is az elsők között járt az országban.

 

Városunkban Budapest után elsőként, 1884-ben sikerült a vezetékes vízellátást létrehozni és működtetni. A Pannon-Víz Zrt. az 1883-ban alapított Győri Vízvezeték Részvénytársaság jogutódja és 1884 óta látja el friss, tiszta és egészséges ivóvízzel a Kisalföld lakóit.

 

Társaságunk megalakulásával és Győrben az ivóvízellátás kiépítésével egy időben megépült a város első víztározója, a Budai út és Fehérvári út sarkán álló történelmi Budai úti víztorony, amely a 138 éves rendszer egyik legfontosabb eleme és még ma is részt vesz a vízszolgáltatásban.

 

 

 

A víztorony falazata 26 méter magasra épült, víztartója vasból és fából készült. A torony érdekessége, hogy nem tudta megtartani eredeti formáját abban, amiben megépült. Víztartó szerkezetén a műszaki átadás során hibát találtak, az első megtöltés után mintegy egyméternyi kidudorodást keletkezett. A hiba kiküszöbölésére vasabroncsokat és rudakat alkalmazva a tornyot végül 1884. június 15-én minden külső formaság mellőzésével üzembe helyezték.

 

Alig egy hónappal az üzem megindulása után a város területén már 230 ház volt a 11.603 m hosszú hálózatra kötve.

 

A torony tartályának problémáját évtizedeken keresztül próbálták orvosolni, de végleges megoldást csak a négyszögletes tartálya 1919-ben történő lebontása, s egy új, henger alakúra való átépítése jelentette.

 

 

 

 

    

 

Kevesen tudják, de az ötvenes évekig vízmérőket javító műhely működött a torony lábánál. Csodának számít, hogy a második világháborús bombázások során a Budai úti víztorony épségben maradt, annak ellenére, hogy a célterület közepén helyezkedett el. Legrégebbi víztornyunk 1950-ig volt a városi ivóvízrendszerbe kapcsolva. Ettől kezdve ipari víztoronyként működik. Kezdetben tisztítatlanul nyomták fel a szivattyúk a Mosoni-Duna vízét a toronyba, majd 1962 októberében elkészült az Ipari vízmű is. A víztorony épületét Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2001.(XI.15.) számú határozatával helyi védelem alá helyezte.

 

 

 

Pályázat