Mire szolgál a vízmérő?

Az ivóvíz fogyasztás mérésére vízmérő szolgál. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő a bekötővezeték végpontjára telepített mérőeszköz, amely az ingatlan összes vízhasználatát méri. A fogyasztói hálózaton belül mellékmérők is felszerelhetők.

Szolgáltatási pont előtt beépített fogyasztásmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót, a szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg. A fogyasztásmérő cseréjéről, hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.

A bekötési vízmérőt, valamit a szolgáltatóval elszámolásra használt mellékmérőt üzembe helyezéskor a szolgáltató illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával zárja le. Elveszíti a mérő hitelessége érvényességét, ha a plombát rögzítő zsinór elszakad, vagy a plomba megsérül. Csak a tárgyévi hitelesítésű mérőket veszi át a szolgáltató üzemeltetésre.

A Kormányrendelet szerint a fogyasztónak biztosítani kell a vízmérő akna hozzáférhetőségét, tisztán tartását, a vízmérő ép állapotban való megőrzését, a fogyasztásmérő ellenőrzését, hitelesítését vagy egyéb okból történő cseréjét, a hibás fogyasztásmérő javítását. Ha a felhasználó a fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

A bekötési vízmérők esetében a hitelesítés érvényességének időtartama 4 év, a mellékmérők esetében 8 év. Ha a hitelesítés érvényessége lejár a bekötési vízmérőt a szolgáltató, a mellékvízmérőt a felhasználó saját költségén cseréli. A szolgáltató a vízmérő cseréjének időpontjáról, ill. annak körülményeiről előre értesíti a fogyasztót. A mérőcsere a helyszínen dokumentálásra kerül.

 

 

Pályázat