Csapadékvíz bevezetések ellenőrzése

  

Kérjük, ne vezessenek csapadékvizet a szennyvízelvezető csatornákba!

 

Győr-Ménfőcsanak és Győr-Gyirmót térségében a napokban kapják meg fogyasztóink levelünket, melyben kérjük, nyilatkozzanak, a csapadékvíz elvezetés módjáról. 

Vízmérő leolvasóink nemrég ellenőrizték ezeket a körzeteket is, és szemrevételezéssel ellenőrizték a csapadékvíz elvezetés módját, akiknél nem volt egyértelmű, hogy hova vezetik csapadékvizüket.

Nyilatkozatot kértünk tőlük arról, hogy csapadékvizük nem kerül a szennyvízcsatornába. Ha pedig eddig oda vezették, akkor 30 napon belül meg kell szüntetniük a szabálytalanságot. A nyilatkozatot a mellékelt válaszborítékban, vagy e-mailben kérjük visszaküldeni.

 

 

 

 

Többször hangsúlyoztuk: ezekben a körzetekben nem szabad a szennyvízelvezető rendszerekbe csapadékvizet vezetni, mert túlterhelést, elöntést okoz. 

Amennyiben valaki még most is szabálytalanul vezeti a szennyvízcsatornába a csapadékvizet, kérjük, hogy a jogellenes tevékenységet a megadott határidőm belül szüntessék meg.

Eddig kiértesített fogyasztóink nagyon együttműködőek voltak, több száz visszajelzés érkezett. Sajnos sokan  nem voltak tisztában azzal, hogy a lakóhelyén a csapadékvíz közcsatornában bocsátása jogszabály ellenes.

  

A határidők lejártával Társaságunk füstöléses eljárással visszaellenőrzéseket fog végezni. Ahol bebizonyosodik a jogosulatlan használat, ott további eljárást kezdeményezünk. Nem a bírságolás a célunk, hanem ösztönözni szeretnénk a jogkövető magatartást.  

A pandémiás intézkedések enyhítése után megkezdjük a csapadékvíz rákötések ellenőrzését Győrszentiván, Kisbácsa, Kismegyer, Likócs, Nagybácsa, Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy és Újváros városrészekben.

 

Januárban Győrzámolyon végeztünk füstöléses csatorna ellenőrzést, négy ingatlannál találtunk konkrét szabálytalanságot, tulajdonosaikat felszólítottuk ennek megszüntetésére.

 

 

régebben írtuk: 

 

A csapadékvíz bevezetések ellenőrzése során eddig 2100 olyan fogyasztónkat kerestünk meg, akiknél nem volt egyértelmű, hogy hova vezetik csapadékvizüket. Nyilatkozatot kértünk tőlük arról, hogy csapadékvizük nem kerül a szennyvízcsatornába. Ha pedig eddig oda vezették, akkor 30 napon belül meg kell szüntetniük a szabálytalanságot. A nyilatkozatot a mellékelt válaszborítékban, vagy e-mailben a napokban kell visszaküldeni.

Az ellenőrzések eddigi tapasztalatairól Molnár Ritát, a Pannon-Víz Zrt. főmérnökét kérdeztük.  A lakosság nagy része segítőkész, megértik, hogy komoly gondokat okoz, ha csapadékvízzel túlterhelik a szennyvízelvezető rendszereket. Partnerek a probléma megoldásában. Belátják, hogy ha éppen előttük még el is nyeli a szennyvízcsatorna a szabálytalanul bevezetett csapadékvizet, az máshol súlyos elöntéseket okoz majd.  

Volt, aki nem is tudott arról, hogy ez szabálytalan, és azonnal megszüntette a csapadékvíz bevezetését. Egy újvárosi társasházban élő fogyasztónk a biztonság kedvéért „megfüstölte saját magát” Füstölésnek nevezik ugyanis azt az eljárást, amivel felderíthetők ezek a szabálytalan csapadékvíz bevezetések. Az utcai csatorna légterébe egy különleges berendezéssel füstöt vezetünk, és ha ez a füst megjelenik az ereszcsatornákon, akkor ott a csapadékvíz szabálytalanul az utcai szennyvízcsatornába jut..

Napi 30-40 telefonos megkeresés érkezik csapadékíz ügyben a Pannon-Víz ügyfélszolgálatára. Amennyiben szükséges telefonos műszaki segítséget is nyújtunk a 06 96/522-630 telefonszámon.

Hangsúlyozzuk, nem a birságolás a cél, ösztönözni kívánjuk a jogkövető magatartást és megoldást akarunk találni az évtizedekig halogatott problémákra. Feltételezhetően a lakosság ilyen jellegű pozitív hozzáállása köszönhető a Városvezetés együttműködésének is!

 

 

  

 

 


A kertvárosi övezetekben olyan szennyvíz elvezető rendszerek működnek, melyekbe nem lehet csapadékvizet belevezetni. Az építési szabályzat szerit itt a csapadékvizet telken belül kell elhelyezni.  Tipikusan olyan családi házas beépítésű körzetekről van szó, ahol az év 360 napján szinte semmi gond sincs a szennyvízelvezető rendszerrel. Egy kiadós esőnél, zápornál viszont mégis feltör a csatornaaknákból a csapadékvízzel hígított szennyvíz. Az illegálisan bevezetett csapadékvíztől túlterheltté válik a rendszer. A szennyvízelvezető hálózatokat nem ilyen hatalmas mennyiségű víz elvezetésére méretezték. Se a szivattyúk, se a csővezetékek nem tudnak megbirkózni a többletként bevezetett csapadékvízzel. A mélyebb fekvésű területeken pedig fel fog törni az utcára a csatorna tartalma!

Kitűnő és környezetbarát megoldás a csapadékvizet összegyűjteni és a szárazabb időszakban öntözésre használni. A víz nagy érték, a nálunk gazdagabb országokban is ciszternában, esővíz gyűjtőben, vagy kerti tóban gyűjtik az esővizet. Ezzel nemcsak környezetüket, hanem saját pénztárcájukat is kímélik, hiszen nem kell külön költeni öntözővízre.
 
Az ellenőrzéseket megkezdtük. Ha tiltott csapadékvíz bevezetést találunk, akkor hivatalos eljárást kezdeményezünk az ingatlan tulajdonosával szemben.

  • Első lépésben felszólítjuk a rendellenesség megszűntetésére,
  • másodjára tájékoztatjuk a lehetséges szankciókról.
  • Ha ezután sem működik együtt, jogi útra tereljük az ügyet és bírságot kezdeményezünk.

 
Az ellenőrzési akcióval a jogkövető magatartást kívánjuk ösztönözni, nem a bírság bevételek növelése a cél. Közös érdekünk, hogy rendeltetésszerűen használjuk a megépült szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszereket!

 


  

 

Tisztelt Felhasználónk!

 

Bizonyára Ön is tapasztalta, hogy a 2020. év nyarán több alkalommal is hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadék milyen állapotokat teremtett városunkban. A csatornahálózat túlterheltségének egyik előidézője a jogszabály kifejezett tiltása ellenére az elválasztott rendszerű szennyvízhálózatba bevezetett csapadékvíz.

 

Városunk azon részén, ahol a szennyvízelvezetés elválasztott rendszerű szennyvízelvezető művel valósul meg, a szennyvízhálózat kizárólag háztartási, előtisztított ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére van méretezve. Ellenkező esetben az esővízzel keveredő szennyvíz a törzshálózatból való kifolyást, és annak közterületre való jutását eredményezheti, ahogy az nyáron Győrben is sajnálatosan megtörtént. Ez, a jelentős anyagi károk mellett, a fertőzésveszély komoly kockázatával is jár.

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdésének értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz elvezetése tilos.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy kollégáink közterületről történő szemrevételezéssel megállapították, hogy az Ön felhasználási helyén a csapadékvíz elvezetésének módja vizsgálati eljárást tesz szükségessé.

 

Fentiek miatt szükséges, hogy a mellékelt nyilatkozat kitöltésével a csapadékvíz elvezetés módjáról tájékozódjunk. Amennyiben kérdése merül fel, úgy hívja a telefonos ügyfélszolgálatunkat a 96/522-630-as számon.

 

Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a mellékelt, díjmentesen feladható válaszborítékban 15 napon belül visszaküldeni szíveskedjen!

 

A nyilatkozatot letöltheti a honlapunk dokumentumtárjából pdf formátumban :  https://www.pannon-viz.hu/docstore/getfile/210/4.html   

Fogyasztóink kérésére a nyilatkozat  elérhető  .doc formátumban is itt: >>>> 

 

A nyilatkozatot kitöltés után e-mailben is vissza tudják juttatni társaságunkhoz az Amennyiben a nyilatkozatban Ön elismeri az illegális rákötést, és levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belül gondoskodik annak megszüntetéséről és részünkre történő bejelentéséről, úgy Társaságunk a jogszabály által előírt szankciók alkalmazásától eltekint.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti türelmi időszakot követően Társaságunk megkezdi az illegális rákötések felderítését, és a jogszabályi eszközök alkalmazását.

.