Bana - szennyvíztisztító korszerüsítés

Bana, Bőny, Rétalap, Mezőörs települések szennyvízcsatorna hálózatának  és szennyvíztisztító telepének megépítése 1998 ban kezdődött. A rendszer átadására 2000-ben került sor. A csatornahálózat és a telep üzemeltetését a próbaüzem valamint a sikeres műszaki átadás befejezése óta a Pannon-Víz Zrt. végzi.

A térségi szennyvíz fogadására OMS technológiájú szennyvíztisztító telep került megépítésre, melynek kapacitását 500 m3/d-ban határozták meg, a négy település csatornahálózatára távlatban számított 740 m3/d keletkező szennyvízmennyiség 65 %-ának figyelembe vételével. Az OMS Hungária Kft. nyugat-európai mintára tervezett szennyvíztisztító rendszere egy jól felépített, alacsony költségekkel megépíthető szennyvíztisztító telep. Ezen telepek jellemzője, hogy egységes tömbben kezeli a szükséges műtárgyakat, ezzel egy költségtakarékos építési módot tesz lehetővé. Az utóbbi húsz évben azonban a telepre érkező szennyvíz tulajdonságai lényegesen megváltoztak, jóval töményebb, nagyobb szennyezőanyag tartalmú szennyvíz érkezik a tisztítóműbe. Társaságunk folyamatos fejlesztésekkel szinten tartotta a szennyvíztisztító telep hatásfokát, jelenlegi fejlesztésünk pedig jelentős javulást eredményez.

A banai szennyvíztisztító telep tisztító műtárgyainak sora a gépi ráccsal és a homok-zsírfogóval kezdődik. Ezután következik a jelenlegi fejlesztés során kialakított előtisztító műtárgy, ahol egy anoxikus és egy aerob tisztítóteret különítettünk el. Az új előtisztítóban nagyfokú szervesanyag lebontás megy végbe. Ezután kerül át a szennyvíz az egyesített biológiai műtárgyba, ami teljes oxidációs aerob medencéből és az abban kialakított 2 db utóülepítőből áll. A tisztított szennyvíz klórozó-fertőtlenítő medencén keresztül távozik a szennyvíztisztító telepről.

Az iszapvonalon 1 db iszaptároló fogadja és pufferolja a fölös iszapot az iszap-víztelenítés előtt. Az iszap-víztelenítés iszapcentrifugával történik. A centrifugától egy iszapszivattyú továbbítja az iszapot a tárolóba, majd fél év pihentetés után mezőgazdasági hasznosításra kerül a szennyvíziszap.

A közel húszmillió forintos fejlesztés átadására 2012 július 19-én került sor. Tőke László, a Pannon-Víz Zrt elnök vezérigazgatója megnyitó beszédében ismertette a fejlesztést, majd Sáhóné Horváth Márta, Bana Polgármester Asszonya adta át az új tisztítóműtárgyat.

 További képek:  

 

 

Pályázat