Legfontosabb adataink - 2022

2022. év

1. Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 293
2. Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság becsült száma (ezer fő) 268
3. Az ellátott terület összes lakosság becsült száma (ezer fő) 298
4. Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap 136 578
5. Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 0
6. Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) 79 046
7. Termelt ivóvíz (ezer m3) 19 334
8. Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) 28
9. Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) 178
10. Értékesített ivóvíz (ezer m3) 14 519
11. Hálózati vízveszteség (ezer m3) 2 503
12. Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 13 769
13. Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 0
14. Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) 13 769
15. Vízhálózat hossza (km) 2 119
16. Csatornahálózat hossza (km) 1 951
17. Szennyvíztisztító telepek száma (db) 17
18. Szennyvízátemelők száma (db) 691
19. Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) 3 192
20. Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) 1 537
21. Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) 8 664
22. Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) 13 458
23. Az ellátásért felelős tulajdonában lévő közművek tárgyi eszk. br. értéke (millió Ft) 117 445
24. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 599
25. Egy főre jutó vállalati bruttó átlag kereset (Ft/fő/hó) 446 857
26. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók bérköltsége (ezer Ft) 456 062
27. Vezető és vezető tisztségviselő munkavállalók rendszeres juttatásai (ezer Ft) 5 267
28. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) bérköltsége (ezer Ft) 2 797 175
29. Egyéb alkalmazottak (munkavállalók) rendszeres juttatásai (ezer Ft) 85 166
30. Engedélyköteles tevékenység nettó árbevétele (millió Ft) 8 707
31. Összes nettó árbevétel (millió Ft) 10 630
32. A 2022.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:172,50-193,50 Ft/m3
33. A 2022.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (min.-max.) nettó:191,70-238,00 Ft/m3
34. A 2022.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:295,20-349,70 Ft/m3
35. A 2022.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj (min.-max.) nettó:371,50-453,30 Ft/m3
Pályázat