Víz-világnapi pályázataink 2020

 

VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS 
Mindenkinek van feladata!

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek!

A Pannon-Víz Zrt víz–világnapi pályázatai 

 

Rajzpályázat

Nyeremények: értékes ajándékok, családi állatkerti belépők

Téma: VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS - Mindenkinek van feladata!

Rajzold le, Te magad mit tudsz tenni! Mivel tudsz segíteni?

Korcsoportok:        óvodások, alsó és felső tagozatos iskolások

A pályázatra bármilyen technikával elkészített, A 3 vagy A 4-es méretű alkotásokat várunk. Kérjük, a pályaműveket egyénileg készítsétek el. Egy pályázó akár több rajzot is küldhet.

 

 

Víz-világnapi séta

Nyeremények: harmincfős, csoportos állatkerti belépő
                      három csoport részére

Látogassatok meg egy közeli vízműtelepet, kérdezzetek, fényképezzetek, rajzoljatok! A programhoz előzetes egyeztetés szükséges a 06 96/522-600- 160-as telefonszámon, de kérhetitek bármelyik kollégánk segítségét is. Egy látogató csoport maximális létszáma 30 fő lehet. A látogatásról készítsetek bármilyen technikával A3 méretű pályaművet.

A pályaműveket személyesen ügyfélszolgálatainkon vagy Győr, Országút út 4. címen  adhatjátok le.

                   határidő március 18. szerda 12 óra. 

 

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek! 

 

 

 

A víz-világnapi pályázatok hirdetésével kapcsoaltban Facebook oldalunkon

játékra hívjuk Önöket, ahol pannon-vizes kulacsokat nyerhetnek!

Az első két kulacsot Szabó Zsuzsanna és Mészáros Nikoletta nyerte.

A harmadikat Ott-Szegő Henrietta, a negyediket Szabó-Bedi Georgina nyerte.

Az ötödiket február 19-én szerdán sorsoljuk ki.

 

 

 

 

 

 

Ötletek:

 

 

 

  • Víztakarékosság területén jóval többet tehetünk annál, hogy fogmosás közben elzárjuk a vízcsapot. Te mennyi ideig zuhanyzol? Gyakran fürdesz kádban? 

 

  • Válassz olyan termékeket, melyek előállításhoz kevesebb vízre van szükség. Nézz utána, mit jelent a „vízlábnyom” kifejezés! Mi jut eszedbe erről?

 

  • Igyunk csapvizet! Egy műanyag palack előállításához legalább 1,5 liter vízre van szükség, ráadásul a műanyag hulladékkal szennyezzük a környezetünket. Hallottál róla, hogy a műanyagok hogyan szennyezik a környezetünket?

 

  • Az élelmiszerek előállítása rendkívül vízigényes, igyekezzünk csak annyit vásárolni, amennyit el is fogyasztunk. Ugye Te is csak annyit veszel a tányérodra, amennyit meg is tudsz enni?

 

  • Vigyázzunk természeti környezetünkre, a Szigetközre, a Hanságra, a Rábaközre, a Bakonyra, és a Sokorói térségre. Te hol élsz? Hogyan vigyázol a környezetre?

 

  • Gyűjts csapadékvizet, tartalékold öntözésre! Nagyobb esők idején könnyen gyűjthetünk csapadékvizet, amivel öntözhetünk a szárazabb időszakokban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részvételi Szabályzat:

 

Részvételi szabályzat

A Pannon-Víz Zrt. 2020. évi Víz Világnap alkalmából kiírt Pályázatán csak a Pannon-Víz Zrt. fogyasztói és azok közeli hozzátartozói vehetnek részt, akik rajzpályázat esetében megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő korcsoporti besorolásnak. A Víz-Világnapi séta kategóriában nincs korhatár.

A Pannon-Víz Zrt. munkavállalói, és azok közeli hozzátartozói, valamint a Pannon-Víz Zrt.-vel a pályázat ideje alatt fennálló megbízási jogviszonyban lévő szervezetek munkavállalói és azok közeli hozzátartozói csak a Víz-Világnapi séta kategóriájában vehetnek részt, a rajzpályázaton nem.

A beküldött pályaművek Társaságunk tulajdonába kerülnek, szabadon felhasználhatjuk azokat.

Az adatvédelmi szabályok szigorítása miatt kérjük az adatokat az alábbiak szerint szíveskedjenek megadni:  

Az iskolákból, intézményekből beküldött pályaművek hátoldalára csak egy jeligét és a beküldő pedagógus telefonszámát szíveskedjenek ráírni/ráragasztani. Őt fogjuk értesíteni díjazás esetén. „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT” csak a díjazott pályaművet készítő gyermek törvényes képviselőjétől fogunk kérni. Nyilatkozat nélkül a díjazott pályaművet a adatok nélkül fogjuk bemutatni. A „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT” mellékletben találják.

Az egyénileg bejküldött pályaművekhez minden esetben kérjük a kitöltött és aláírt „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT” mellékelni. Nyilatkozat nélkül a díjazott pályaművet adatok nélkül fogjuk bemutatni. A „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT” mellékletben találják.

A díjátadó ünnepségre Győrben, a Szabadhegyi Víztoronyban kerül sor, 2020. március 21-én szombaton 9.30-kor.

Kérdése van? Írjon e-mailt a kviz@pannon-viz.hu címre, szívesen adunk további felvilágosítást.

 

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek! 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hozzájáruló nyilatkozat

személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításhoz, továbbításhoz

Alulírott ………………………………………………………, mint ………………………… …………………………………………….. nevű gyermek törvényes képviselője jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a következő adatokat a Pannon-Víz Zrt. az alábbi adatkezelési tájékoztatásban foglaltak szerint kezelje:

Pályázó neve:

Életkora/osztálya:

Törvényes képviselő neve:

Telefonszáma:

Postacíme:

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:
adatkezelő: Pannon-Víz Zrt.
adatkezelés célja: rajzverseny szervezése
kezelt adatok köre: név, telefonszám, postai elérhetőség, a pályázó egyéb adatai, mint például iskolája, osztálya, az alkotása, életkora, törvényes képviselő hozzájárulással kapcsolatos adatai a 16. életévét be nem töltött pályázó esetén
adatkezelés jogalapja: az GDPR 6. cikk (1) a.) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az víz világnapi pályázattal érintett kommunikációs kampány zárulta
adattárolás módja: elektronikus és papíralapon

Alulírott, mint a kiskorú pályázó törvényes képviselője hozzájárulok, hogy gyermekem Pannon-Víz Zrt. által kiírt rajzpályázatra beadott munkáját, valamint a díjátadón készített felvételeket, kiállításon, kiadványban, közösségi oldalon, elektronikus vagy nyomtatott formában – a megjelenési felülettől függően az alkotó nevének, életkorának feltüntetése mellett – megjelentesse. Pályázó törvényes képviselőjeként határozatlan időtartamú, harmadik személynek átengedhető – a pályázathoz kapcsolódó esetleges nyereményeken kívüli egyéb külön díjazás nélküli – korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosítok a Pannon-Víz Zrt. részére a pályamű vonatkozásában. Nyilatkozom továbbá, hogy hozzájárulok a díjátadás során kép, és hangfelvétel készítéséhez, és annak megjelentetéséhez.

Kelt: ……………………….., 2020. ………………………..

 

………..……..................................……………… 
              törvényes képviselő aláírása