KEHOP-2.1.7-19-2019-00022

A kedvezményezettek nevei:

 • PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.
 • Soproni Vízmű Zrt.
 • AQUA SZOLGÁLTATÓ KFT.
 • Magyar Víziközmű Szövetség

A projekt címe:

A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében

A szerződött támogatás összege: 111.852.397 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00022

A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem. Ezen belül egyenlő figyelmet fordítunk a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudjuk mutatni.
A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

Megvalósításért felelős: PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.

 • Óvodás és alsó tagozatos programok; Pannon-vizes bemutató nap, víztorony látogatás;
 • Nyugdíjas klubbok számára vízbázisvédelemmel kapcsolatos figyelemfelkeltő előadások;
 • Állagmegóvási figyelemfelhívó akció;
 • Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;
 • Osztálykirándulások, telephely látogatások, iskola tematikus hetek;
 • Pályaorientációs nap;
 • Bemutatóhelyek kialakítása a Pannon-Víz leglátogatottabb telephelyein;
 • GYŐRKŐC FESZTIVÁL-on való megjelenés;
 • Rajzpályázat, fotópályázat, egyéb ötletpályázatok lebonyolítása;

Megvalósításért felelős: Soproni Vízmű Zrt.

 • Soproni Vízmű nyílt nap;
 • Ismeretterjesztő előadások és vetélkedők az iskolai tanulmányi programba illeszthetően a működési terület oktatási intézményében;
 • Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;
 • Soproni szennyvíztisztító telep bemutatása;
 • Részvétel a térségi rendezvényeken, vízbázisvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása gyerekeknek játékos formában;
 • Részvétel a VOLT fesztiválon, saját sátorral, melyben a vízbázisvédelem, a víziközmű szolgáltatás, a klímastratégia teljességét felölelő információk átadására kerül sor;
 • Rajzpályázat az óvodák és általános iskolák számára, Meseíró pályázat az általános iskolák számára, Fotópályázat általános iskolák, középiskolák és egyetemek számára, Kisfilm pályázat középiskolák és egyetemek számára

Megvalósításért felelős: AQUA SZOLGÁLTATÓ KFT.

 • AQUA Szolgáltató nyílt nap;
 • Mit tehetünk vizeink és környezetünk megóvása érdekében című előadások és vetélkedők;
 • Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;
 • Óvjuk vizeinket és környezetünket előadássorozat;
 • Rajz-, fotó-, vers és prózaíró pályázat

KEHOP - 2.1.7Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség

 • Roadshow szervezése MaVíz részéről a konzorcium teljes területén;
 • Kiadványok készítése a témához illeszkedően;
 • Projekt aloldal létrehozása;
 • Média- és plakátkampány;
 • Kitelepülés a VOLT Fesztiválra


Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.

Pályázat