Tanulmányi verseny a vízbázisvédelem jegyében

A Pannon-Víz Zrt. számára kiemelten fontos, hogy a víziközmű szolgáltatások biztosítása mellett kellő mértékben felhívja a figyelmet a környezettudatosságra, vízbázisaink megóvásának fontosságára. Természeti kincsünk védelme érdekében szemléletformáló küldetésünkkel törekszünk minden generációt megszólítani.

 

Társaságunk a KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú, „A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében” elnevezésű pályázat keretében tanulmányi versenyt rendezett az általános- és középiskolás tanulók részére.

 
Pályázatunk Magyarország Kormánya megbízásából az Európai Unió 117.399.727,- Ft összegű támogatásával valósul meg.

 

Tanulmányi versenyünkön megyénkből eddig 9 település 18 iskolája, összesen 4222 tanuló vett részt sikeresen.

 

A verseny központi témája az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az ivóvíz, mint erőforrás felhasználási hatékonyságának előmozdítása.

 

A versenyre való felkészülés trénereink segítségével interaktív tanórák keretein belül történik, ahol a tanulók játékos, kötetlen formában gyűjthetik össze saját ismereteiket e témában. A diákok rálátást kaphatnak az ivóvízkészletet érintő mindennapi veszélyekre, azok kialakulásának okaira, valamint megtanulhatják, hogy számos módon, eszközzel és főként tudatos viselkedéssel hozzájárulhatnak vizeinket érintő környezeti és társadalmi problémák csökkentéséhez.

 

A tanulmányi verseny módszertanának kidolgozásakor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy illeszkedjen a Nemzeti Alaptantervvel kompatibilis tananyagainkhoz, amelyek támogatják és nagyszerűen kiegészítik a tanórai törzsanyagot is. A verseny mélyíti a tanulók természettudományi ismereteit és azok alkalmazását, mint pl. az energia- és anyagtakarékosság, valamint a hulladékképződés megelőzését is (ld. szennyvíz).

 

A verseny hamarosan lezárul. Azok a kalandvágyó fiatalok, akik eddig iskolájukkal nem tudtak részt venni a küldetés teljesítésében ne szomorkodjanak, mivel interneten vagy applikáción keresztül ezt még megtehetik.

 

Az izgalmas küldetés teljesítéséhez töltsék le a V-Go alkalmazást vagy keresse fel a v-go.hu weboldalon tanulmányi versenyünket és teljesítse a Pannon-Víz – Soproni Víz – Aqua vízőrzők küldetését.

 

A nyertesek nevének közzétételére 2022. november 30-ig kerül sor.

 

Sikeres részvételt kívánunk a kis világ megmentőknek!