Tájékoztatás nem lakossági díjak módosításáról

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasz­ná­ló­inkat, hogy az Ener­giaügyi Mini­szter nem lakossági felhasz­nálók vízi­közmű-szolgál­tatási díjának megállapí­tásáról szóló, 25/2023. (XII.13.) rendelete szerint 2024. január 1-től módosulnak a nem lakossági felhasználók víz- és csatornaszolgáltatási alapdíjai és fogyasztással arányos díjai. Ennek megfelelően a szolgáltatásokért fizetendő díjak 2024 évtől Magyarország egész területén minden nem lakossági felhasználási hely tekintetében egységesen az alábbiak:

A rendeletben a miniszter a havonta fizetendő víz- és csatorna alapdíjakat minden felhasználási hely tekintetében az átfolyási átmérő szerint állapította meg. Az alapdíjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! Alapdíjak átfolyási átmérő szerint:

Átfolyási átmérő Víz alapdíj   Átfolyási átmérő Csatorna alapdíj
[mm] [Ft/bekötés/hó]   [mm] [Ft/bekötés/hó]
13 841   13 1 661
20 1 991   20 3 932
25 3 110   25 6 144
30 4 479   30 8 848
40 7 963   40 15 729
50 12 442   50 24 576
65 21 027   65 41 534
80 31 851   80 62 916
100 49 768   100 98 306
125 77 762   125 153 603
150 111 977   150 221 188
200 199 071   200 393 224
250 311 048   250 614 412
300 447 909   300 884 753
300 < 609 654   300 < 1 204 247

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a Szolgáltató jogosult a vízterhelési díj érvényesítésére, melynek mértéke:

4,60 Ft/m3 +ÁFA

Kérjük, hogy a pontos elszámolás érdekében a felhasználási helyre beszerelt vízmérő állását szíveskedjenek leolvasni és Társaságunk részére megküldeni.

A leolvasott mérőállásokat az alábbi elérhetőségünk valamelyikén jelenthetik be:

A mérőállás bejelentéskor kérjük a felhasználási hely azonosítószámát és vízmérője gyári számát is szíveskedjenek megadni.