Kedvezmények

Locsolási kedvezmény:

Locsolási kedvezményt évente megújítandó kérelemre biztosítunk azon csatorna rákötéssel rendelkező fogyasztóink részére, kik egyéb, helyi vízvételi lehetőséggel nem rendelkeznek, és nincs külön mérőjük a locsolási víz elszámolására. A kedvezmény mértéke a május 1. és szemptember 30. között elfogyasztott víz 10 %-nak csatornadíja. Az elbírálás egyik feltétele, hogy a kérelemnek a formanyomtatványon legkésőbb minden év április 15-ig be kell érkeznie Pannon-Víz Zrt-hez, valamint 30 napon túli díjtartozással nem rendelkezhet a fogyasztó.

Lakóközösségek részére 2012.01.01-től megszűnt a locsolási kedvezmény .

Locsolási vízmérő:

A Fogyasztónak lehetőség van locsolási vízmérő beépítésére, melyen elfogyasztott vízmennyiség után nem történik csatornahasználati díj számlázása. Érdeklődni az ügyfélszolgálati irodáknál lehet.

Építési csatornadíj kedvezmény:

Azon Fogyasztók részére, kérelemre biztosítja a Szolgáltató az építkezés technológiai vízfogyasztásának mértékével egyező csatornadíj kedvezményt, aki az építkezést olyan ingatlanon végzi, ahol egyéb, szennyvizet is eredményező tevékenység folyik. Családi ház építése esetén a kedvezmény mértéke 50 m3, az építés teljes időtartamára, egyéb esetben technológiai számítással igazolt mennyiség után vehető igénybe.

Technológiai kedvezmény:

Egyéb, szennyvizet nem eredményező tevékenység elkülönített mérése esetén szintén csökkenthető az ivóvízmérésen alapuló szennyvízmennyiség. Bizonyos technológiák jelentősen csökkentik a kibocsátott szennyvíz mennyiségét, ezért a szennyvizet nem eredményező technológiai folyamat vízellátásának leválasztása és mérősítése esetén kérelemre egyedi szerződés kötésére van lehetőség.

Nyugdíjas kedvezmény:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 45/2008.(XII.20.) önkormányzati rendeletének 3.§ alapján a Pannon-Víz Zrt.  2 m3/hó víz- és szennyvízdíj kedvezményt biztosít a havonta fogyasztott vízmennyiségből (kedvezmény alapdíjra nem érvényesíthető) az alábbi fogyasztói körnek:

  1. azon nyugellátásból vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból egyedül élő felhasználók, akiknek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
  2. azon nyugellátásból és/vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból élő házaspár felhasználók, akiknek együttes jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.

A kedvezmény igényléséhez a Pannon-Víz Zrt.-nél rendszeresített nyomtatványt kell benyújtani a szolgáltatóhoz, amihez csatolni kell a tárgyévre vonatkozó nyugdíjas igazolás másolatát. (Nyugdíjas házaspár esetén mindkét házastárs jövedelmét igazolni kell.) A kedvezmény a kérelem beérkezését követő hónaptól kerül érvényesítésre.