Győr vízellátásának nagyjai - Hauzer György

Arcok a vízmű történetéből - Hauzer György
1868-ban mint önálló rézműves telepedett le Győrött.
Öntődéje és rézgyára a kor ipari-technológiai színvonalát meghaladó üzem volt Győr belvárosában. Műhelye az Arany János utcában, az Arrabona áruház helyén volt. Ebben a műhelyben készült az a barokk motívumokkal díszített falikút, melyet a Harcsás gyűjtemény egyik legszebb darabjaként láthatott a közönség.
Hauzer Görgyöt 1876-ban kinevezték a győri tűzoltó testület parancsnokának, majd később főparancsnokának. Új szellemet, friss munkakedvet és bajtársi összetartást honosított meg az egyletben.
   
1883 márciusában alapító tagja a Győri Vízvezetéki Részvénytársaságnak. Keze munkájának nyomát őrzi az első győri vízvezeték hálózat. A csövek, tűzcsapok és vízelzárók lerakásával vállalkozását, a Hauzer György és Tsa. győri céget bízták meg.
„Tegye meg mindenki kötelességét, mellyel önmaga és a társadalom iránt tartozik,és sok nemzedék fogja áldani mindazok emlékét, kik a vízvezeték létesítéséhez hozzájárultak” fogalmazták meg annak idején a Győri Vízvezetéki Részvénytársaság alapítói".