Felhívás „PANNON-VÍZ-SOPRONI VÍZMŰ-AQUA VÍZŐRZŐK” Tanulmányi Versenyre

 

FELHÍVÁS

„PANNON-VÍZ – SOPRONI VÍZMŰ – AQUA VÍZŐRZŐK” TANULMÁNYI VERSENYRE

 

 

Előzmények

A PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., konzorciumi partnerségben a Soproni Vízmű Zrt-vel, az AQUA Szolgáltató Kft-vel, a Magyar Víziközmű Szövetséggel, és partneri együttműködésben a Győri Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziumával sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” kódszámú és című pályázati felhívásra, melynek keretében 117.399.727 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatás komplex rendszerét be tudjuk mutatni.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

Jelen felhívás a projekt részeként a szolgáltatási területeket lefedő, azok valós vízvédelmi problémáit megjelentető, aktív eléréseket eredményező versenyt kíván létrehozni és megvalósítani.

 

1.      A tanulmányi verseny kiírója

 

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.), a Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.), és az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4.).

 

2.      A tanulmányi verseny céljai

 

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:

-          a víziközmű-szolgáltatás komplex rendszerére,

-          a meglévő infrastruktúra állagmegóvására,

-          a felhasználói tudatosság növelésére: víztakarékosság, fagyvédelem, helyes csatornahasználat,

-          a klímaváltozás hatása a víziközmű-szolgáltatásra.

 

 

3.      A tanulmányi verseny célcsoportjai

 

A PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., a Soproni Vízmű Zrt, és az AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területein elhelyezkedő településeken lakó (a települések felsorolása jelen versenyfelhívás mellékletében találhatóak), vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók a következő korcsoportokban:

-          az általános iskola alsó tagozatán tanulók,

-          az általános iskola felső tagozatán tanulók,

-          középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.

A 6 illetve 8 osztályos gimnázium 5. 6. 7. és 8. évfolyamos tanulói, az általános iskola felső tagozatán indulnak versenybe.

 

4.      A tanulmányi verseny témakörei

 

A vészhívás megérkezett: veszélyben a bolygó!
Diego007 az ügynök egér újra meg kell, hogy mentse az egész teremtett világot - ezzel a jövő generációit.
Harca során a diákok segítségével megkeresi az anyag- és energia-megtakarításokat - ezzel megelőzve a hulladékok képződését, az energia és az ivóvíz pazarlást.

 

A küldetésben (tesztekben) a következő témák elsajátításáról adnak számot a résztvevők:

-          fenntartható vízgazdálkodás - takarékos vízhasználat a háztartásban,

-          a fentieket támogató háztartási praktikák, gépészeti-technikai megoldások,

-          víztakarékos magatartás.

5.      A tanulmányi versenyen való részvétel módja

 

Először az intézmény jelzi részvételi szándékát a iktato@pannon-viz.hu címen, a tárgyban megjelölve „Vízőrzők”. Az intézmény vállalja, hogy egy meghatározott napon bonyolítja le tanulói bevonásával a tanulmányi versenyt, ugyanis a tesztek kitöltésének egyéni idejét mérni kell.

A tanulmányi verseny kiírójának képviselője által papír alapon biztosított tesztlapon a jelentkezési adatok megadását követően, a kérdésekre történő válaszadással vesz részt a tanuló a versenyen. A kitöltött tesztlapokat az iskola által kijelölt pedagógus juttatja el a felhívás kiírójához.

 

6.      Határidők, a tanulmányi verseny időtartama

 

A „Pannon-Víz – Soproni Vízmű – AQUA Vízőrzők” küldetése tanulmányi verseny 2022. február 25. és 2022. október 31. között érhető el az intézmények számára.

 

7.      Szülői hozzájárulás

 

Fontos tudni: ha 18 év alatti diák vesz részt a versenyben, akkor ehhez szükség van a szülő hozzájárulására.

A 18 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a versenyben/teljesíthetik a küldetést, azonban az általuk kitöltött teszt csak akkor lesz továbbítva a versenyt lebonyolító Intézmény által a Kiíróhoz (valamint az elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva), ha a kitöltött, aláírt szülői nyilatkozatot az Intézmény a Kiírókhoz – postai úton – eljuttatja. Amennyiben ez nem történik meg legkésőbb a verseny időszak végéig, akkor annak a tanulónak a tesztje érvényét veszti, a versenyben nem vehet részt.

 

8.      Háttéranyagok a felkészüléshez

 

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:

https://www.pannon-viz.hu/cikk/viz-vilagnap-online-kornyezetismeret-ora-video-.html

https://www.pannon-viz.hu/cikk/ivoviz_ellatas.html

https://www.aquakft.hu/tudasbazis

https://www.sopronivizmu.hu/szolgaltatas

https://www.aquakft.hu/ivoviz-szolgaltatas

https://www.aquakft.hu/userfiles/file/letoltesek/tudnivalok-a-csapvizzel-kapcsolatban.pdf

https://www.sopronivizmu.hu/hu/105-vizminosegi_adatok.html

https://www.pannon-viz.hu/cikk/vizkemenyseg.html#!prettyPhoto

https://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/hogyan_keszul_a_csapviz

https://www.aquakft.hu/userfiles/file/letoltesek/csatornahasznalati-illemtan.pdf

 

https://www.ervzrt.hu/a-vizrol/a-fold-vizkeszlete/http://www.maviz.org/meddig_eleg_a_fold_vizkeszlete

A VÍZ, MINT ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT | Digitális Tankönyvtár (tankonyvtar.hu)

https://www.pannon-viz.hu/cikk/gyori_vizellatas_tortenete.html

https://www.mozaweb.hu/Extra-3D_modell-Ivovizellatas-139718

 

Továbbá a www.nkp.hu oldalon elérhető okos tankönyvek (elsősorban földrajz, biológia, természettudomány, illetve az alsó tagozat 3 – 4. osztályai számára készült környezetismeret tankönyvek).

 

9.      A tanulmányi versenyfelhívás és ez ehhez kapcsolódó dokumentáció elérhetősége

 

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. szolgáltatási területén:

https://www.pannon-viz.hu/article/felhivas-tanulmanyi-versenyre.html

 

Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatási területén:

https://www.sopronivizmu.hu/news/21/85/Felh%C3%ADv%C3%A1s-tanulm%C3%A1nyi-versenyre

 

AQUA SZOLGÁLTATÓ Kft. szolgáltatási területén:

https://www.aquakft.hu/kozerdeku#tanulmanyi-verseny

 

10.  A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája

 

-          tanulmányi versenyfelhívás,

-          azon települések listája, ahonnét kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt.

 

A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.

11.  Az értékelés szempontjai

 

-          a kérdésekre adott jó válaszok aránya,

-          a kitöltés időtartama,

holtverseny esetén a helyezések sorsolással kerülnek eldöntésre.

12.  Díjazás, eredményhirdetés

 

Az eredmény közzétételére 2022. november 30-ig kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.

 

Iskolai tagozatok szerint (általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, középiskola) az az első 3 versenyző kerül díjazásra, aki a legjobb eredménnyel (jó válaszok aránya) és leggyorsabban, legrövidebb idő alatt tölti ki a tesztet.

 

Különdíjban részesülnek azok az iskolák (az első három), ahonnan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben (a tanulói létszámot figyelembe véve).

 

 

13.  További információk

 

További információk az alábbi e-mail címeken kérhetők:

 

Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén:

iktato@pannon-viz.hu

Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatási területén:

arany.jadi.eniko@sopronivizmu.hu

AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területén:

arany.jadi.eniko@aquakft.hu


Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel: „Pannon-Víz – Soproni Vízmű – AQUA Vízőrzők”.

 

14.  A módosítás joga

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már versenytesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.

 

.

15.  A tanulmányi verseny szervezője

 

A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., a Soproni Vízmű Zrt., és az AQUA Szolgáltató Kft. végzi.

 

 

Sikeres részvételt kívánunk!

 

 

Letölthető mellékletek:

 

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatkezeléshez

1.sz. melléklet: Pályázatra jogosult települések listája