A Hauzer örökség

Kedves és illusztris vendégek érkeztek a napokban a Pannon-Víz Zrt,. központjába: a Győri Vízvezetéki Részvénytársaság egyik alapító tagjának, Hauzer Györgynek a leszármazottai, Szalai Tiborné és családja. Örömmel értesültek róla, hogy a Pannon-Víz nél, a Harcsás falikút gyűjtemény egyik legszebb darabjaként láthatják a dédapa egyik remekművét.

Méltán lehetnek büszkék a dédapára, aki több területen is maradandót alkotott.

Hauzer György 1868-ban mint önálló rézműves telepedett le Győrött. Rézgyára a kor ipari-technológiai színvonalát meghaladó üzem volt Győr belvárosában. Műhelye az Arany János utcában, az egykori Arrabona áruház helyén volt.

Hauzer Görgy rézművest, az ipartestület tekintélyes tagjaként tisztelték városunkban. Apósával, Dorner Antallal már az egylet alapításában is rész vettek. Őt választották a Győri Ipartestület első elnökének, 1887-ben adta át a helyét Zechmeister Károlynak. Később az Ipartestület díszelnökévé is választották.

1876-ban kinevezték a győri tűzoltó testület parancsnokának, majd később főparancsnokának. Parancsnokká való kinevezését követően új szellem, friss munkakedv és bajtársi összetartás üdítő érzete vonult be a tűzoltó egyletbe. Főparancsnoki ténykedése során fejlődött a győri tűzoltóság olyanná, hogy a kiképzés tekintetében az összes egyletek közt az elsők közt tartották számon.  

1883 márciusában alapító tagja a Győri Vízvezetéki Részvénytársaságnak. Keze munkájának nyomát őrzi az első győri vízvezeték hálózat, a csövek hidránsok (tűzcsapok, vízelzárók) lerakásával vállalkozását, a Hauzer György és Tsa. győri céget bízták meg.

„Tegye meg mindenki kötelességét, mellyel önmaga és a társadalom iránt tartozik,és sok nemzedék fogja áldani mindazok emlékét, kik a vízvezeték létesítéséhez hozzájárultak” fogalmazták meg annak idején a Győri Vízvezetéki Részvénytársaság alapítói".